Banarte Antzerki Taldea-ren argazkia
0 erreserbatua

Banarte Antzerki Taldea-ren biografia

La compañía Banarte Antzerki Taldea mantiene en cartel un espectáculo de monólogos de humor denominado "Monólogos de Humor Banarte" y la obra de teatro "Guernica 1913".

WEB Monólogos de Humor: http://monologosdehumorbanarte.tk/

WEB Guernica 1913 htp://guernica1913.tk

Ikus biografía osoa